Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
02.04.2020

COVID-19: Midlertidige ændringer i støtteberettigelsesreglerne for strukturfondsprojekter

Erhvervsstyrelsen har besluttet en række midlertidige ændringer i støtteberettigelsesreglerne for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020. De midlertidige ændringer skyldes den aktuelle COVID-19-krise.

I forbindelse med COVID-19-krisen har Erhvervsstyrelsen truffet beslutning om en række midlertidige ændringer i støtteberettigelsesreglerne for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020. 

Erhvervsstyrelsen arbejder på muligheden for at kunne støtte underholds- og lønudgifter fra medarbejdere og deltagere i forbindelse med planlagte aktiviteter, der som følge af COVID-19-krisen ikke kan gennemføres.

NB! Opdateret version fra 29. juni 2021.

 

Dokumentet vil løbende blive opdateret, hvis der træffes beslutninger om yderligere ændringer. Erhvervsstyrelsen anbefaler derfor, at projekter og andre interesserede løbende holder sig opdateret via linket.

 

Projekter, der har spørgsmål om de midlertidige ændringer i støtteberettigelsesreglerne, kan kontakte deres sagsbehandler i Erhvervsstyrelsen.