Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
23.09.2020

COVID-19 har ændret skoledagen: Hjemsendelse gav sjællandsk EU-projekt nye muligheder

Underviserne på et nyt, stort uddannelsesprojekt på Sjælland måtte finde nye, digitale løsninger, da COVID-19 lukkede alt ned. Mange af dem har fungeret så godt, at de nu er blevet en fast en del af projektet, der er støttet af EU’s Socialfond.

Tommy Dan Larsen, faglærer på EUC Nordvestsjælland i Audebo, kørte under COVID-19-hjemsendelsen materialer og værktøj hjem til tagdækkereleverne, så de i praksis kunne arbejde videre derhjemme. Privatfoto

Faglærer Tommy Dan Larsen er vant til at have eleverne omkring sig på værkstedet, når han underviser på EUC-tagdækkerlinjen i Audebo i Nordvestsjælland. 

Men da landets uddannelsessteder i begyndelsen af marts blev lukket ned for at bremse COVID-19-pandemien, stod dagsordenen pludselig på hjemsendte elever og online-undervisning. Det er svært at uddanne tagdækkere uden at bygge noget konkret, så Tommy Dan Larsen handlede hurtigt og kørte ud til sine elever med materialer og værktøj. Eleverne byggede modeller derhjemme, og resultaterne blev siden gennemgået i en online-time.

Hurtige digitale ideer

Der blev tænkt i nye baner blandt underviserne på socialfondsprojektet ”Faglært med fordel” på EUC Nordvestsjælland tilbage i marts, da det stod klart, at eleverne i en periode skulle undervises digitalt på erhvervsuddannelser, som er meget praksisrettede.

En stor del af projektet handler nemlig om at udvikle digitaliserede undervisningsforløb, og hjemsendelsen og hjemmeundervisningen af eleverne har skabt nye rammer og vilkår, som på en lidt uventet måde har understøttet indsatsen i ”Faglært med fordel” og gjort det muligt at nå projektets centrale mål:

  • At tiltrække flere elever ved at gøre EUC Nordvestsjællands fordelsuddannelser mere synlige for de unge.
  • At gennemføre digitaliserede undervisningsforløb, som understøtter differentieret undervisning med fokus på den enkelte elevs læring og fastholdelse i uddannelse.

Det er underligt at skulle sige det, men COVID-19 udløste en masse nytænkning, som har været godt for ”Faglært med Fordel”. Underviserne udviklede nye metoder, mens de underviste. Både undervisere og elever har været med til at høste erfaringer, som kan være med til at kvalitetssikre de digitaliserede undervisningsforløb, der skal udvikles i projektet,” siger projektleder Elisabeth Østergaard Jensen. 

Siden sommerferien er eleverne vendt fysisk tilbage til deres uddannelser, og COVID-19 har skabt varige og synlige forandringer:

  • På EUC skal eleverne indhente den praksislæring, som det ikke har været muligt at gennemføre via de nye initiativer med digitaliseret undervisning. Men der vil også fremadrettet være fokus på, hvordan den digitaliserede undervisning kan understøtte elevernes læring og fastholdelse på uddannelserne.
  • På FGU-uddannelser i Fårevejle, Svebølle og Holbæk opdeles holdene i to grupper, som skiftes til at modtage online-undervisning derhjemme og fysisk på uddannelsesstedet – og endda udendørs.
  • Der serveres ikke længere morgenmad, kaffe og the på skolerne, og eleverne har fået et omfattende COVID-19-reglement at overholde.

FGU som fødekæde til erhvervsuddannelser

FGU-skolerne – afløseren for de gamle produktionsskoler og VUC-tilbud for unge under 25 år - har siden august 2019 været indgangen til en ungdomsuddannelse for de omkring 50.000 danske unge mellem 15 og 25 år, der har afsluttet folkeskolen uden at komme i arbejde eller begynde på en uddannelse.

De unge er ofte fokuseret på stramme regler for SU-klip og på frygten for at vælge forkert. Samtidig er de elever, som har svært ved at opnå det krævede karakterniveau på 2 i dansk og matematik, ofte usikre på, hvorvidt de overhovedet er i stand til at gennemføre en uddannelse,” siger projektleder Elisabeth Østergaard Jensen.

”Faglært med Fordel”, der støttes med 12,4 mio. kr. af EU’s Socialfond, arbejder for at tiltrække og fastholde elever til de erhvervsuddannelser, som er udnævnt til fordelsuddannelser af Børne- og Undervisningsministeriet. Uddannelserne har svært ved at tiltrække elever, så FGU Nordvestsjælland er en vigtig partner i projektet, idet man forudser, at fremtidens elever i høj grad kommer fra FGU- skolerne.

I ”Faglært med Fordel” er der to hovedindsatser: At øge optaget på fordelsuddannelserne samt at bremse frafaldet. Christina Helene Holm, konsulent i ”Faglært med Fordel”, er her på besøg på det gamle Kalundborg Sygehus for at få murereleven Kenneths underskrift på en uddannelsesaftale. Foto EUC Nordvestsjælland

Vi går mod faldende ungdomsårgange, og alle uddannelsesinstitutioner ved, hvor vigtigt samarbejdet med FGU er for at sikre fremtidens elevgrundlag. FGU er fødekæde til erhvervsuddannelserne, og ”Faglært med Fordel” styrker samarbejdet mellem EUC Nordvestsjælland og FGU Nordvestsjælland,” siger Lars Mikkelsen, uddannelseschef på EUC Nordvestsjælland.

Målet for det treårige socialfondsprojekt er tiltrække elever til en af de såkaldte ”fordelsuddannelser” og skabe sikkerhed for, at de kan fortsætte deres uddannelse efter gennemført grundforløb ved at hjælpe dem til en praktikplads. Projektet er derfor i tæt kontakt med elever og virksomheder.

Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner tilhører i forvejen dukseklassen, når det gælder kommunernes evne til at få elever til at vælge en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Den nationale målsætning er 30 pct. af en årgang i 2025, og ifølge tal fra Børne- og Undervisningsministeriet ligger de tre kommuner højt:

I Kalundborg Kommune har 30,6 pct. af alle unge søgt optagelse på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, langt over landsgennemsnittet på 19,9 pct.Odsherred Kommune følger lige efter med 30,5 pct. Og i Holbæk Kommune har 23,3 pct. søgt optagelse på en erhvervsuddannelse – en fremgang fra 21,4 pct. i 2017.

”Faglært med fordel” skubber på denne positive udvikling fra flere vinkler: Blandt andet ved at skabe bedre overblik over uddannelsesmuligheder og ved at hjælpe med tidlig matchning mellem virksomheder og unge.

Projektleder Elisabeth Østergaard Jensen:

For unge er oplevelsen af anerkendelse og fællesskab meget vigtigt. De bliver ikke alene tiltrukket af de virksomhedsoplysninger, de kan finde på praktikpladsen.dk, som er det sted, hvor de unge skal registrere sig, når de søger elevplads.”

Projektet arbejder derfor for at få fotos og præsentationsvideoer fra virksomhederne, så eleverne har andre muligheder for at kunne vurdere, om de passer ind i en virksomhed, inden de sender ansøgninger afsted.

Vi henvender os til både de unge og til de virksomheder, der skal have dem i praktik. Vi hjælper eleverne med at gennemskue uddannelserne og dæmper deres bekymring for, om de kan klare det, og vi bygger bro til praktikstederne og forbereder virksomhederne på, hvilke unge de får,” forklarer Elisabeth Østergaard Jensen.

FAKTA OM ”Faglært med fordel”

Målet for ”Faglært med Fordel” er at øge antallet af personer med erhvervsuddannelse inden for fordelsuddannelserne, dvs. erhvervsfaglige uddannelser med gode beskæftigelsesmuligheder og/eller begyndende mangel på faglærte.

”Faglært med Fordel” gennemfører flere indsatser som helt grundlæggende handler om at tiltrække og fastholde elever på fordelsuddannelser. Projektet forventer, at 120 elever skal deltage i brobygningsforløb, 500 elever skal arbejde med onlinebaseret præsentationsmateriale, 725 elever skal afprøve onlinebaseret undervisningsmateriale, og der skal skabes kontakt til 600 virksomheder for at finde praktikpladser tidligere. Målet er 450 flere uddannede faglærte inden for fordelsuddannelserne i 2023-2025, når deltagerne i projektet har færdiggjort deres uddannelser.

Projektet begyndte i august 2019 og fortsætter indtil udgangen af august 2022. EU’s Socialfond har støttet projektet med 12,4 mio. kr. EUC Nordvestsjælland i Holbæk er operatør på projektet, som gennemføres i samarbejde med FGU Nordvestsjælland og Nordvestsjællands HF & VUC.

Læs mere om projektet i Erhvervsstyrelsens projektdatabase

Læs mere om ”Faglært med Fordel" på projektets hjemmeside

FAKTA OM FGU

FGU står for Forberedende Grunduddannelse. Det er en ny uddannelse, som fra august 2019 udbydes på 27 FGU-institutioner i Danmark. FGU er for unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. FGU er hovedvejen for unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at komme videre. Fælles for eleverne er, at de har brug for en anden vej for at komme i uddannelse eller job. Nogle skal have løftet deres faglige niveau, så de opfylder adgangskravene til en ungdomsuddannelse. Andre har brug for at udvikle sig personligt eller socialt. FGU er et fuldtidstilbud, hvor undervisningen i gennemsnit udgør minimum 26 timer pr. uge.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

FAKTA OM EU’S Socialfond

I perioden 2014-2020 investerer EU's Socialfond, Regionalfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Socialfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet iværksætteri, uddannelse og social inklusion. Vi skal have flere nye virksomheder og en dygtigere arbejdsstyrke. Det er afgørende forudsætninger for at øget produktivitet, konkurrenceevne og vækst. Derfor medfinansierer EU's Socialfond projekter, der skal:

  • Øge iværksætteraktiviteten og sørge for vækstrettet kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder
  • Fremme social inklusion – via særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og socialøkonomiske virksomheder
  • Styrke erhvervsuddannelserne, erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser