Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
04.01.2012

Bornholmske virksomheder får hjælp til eksport

Flere bornholmske virksomheder får nu hjælp til at øge omsætningen. Projektet "Klyngeudvikling Bornholm" modtager efter indstilling fra Bornholms Vækstforum 4 mio. kr. fra EU's Socialfond til at tiltrække flere turister til Bornholm og hjælpe virksomheder med at sælge deres produkter i udlandet.

Op til 50 bornholmske virksomheder får nu en håndsrækning i forhold til at tiltrække flere turister og sælge varer til resten af verden og dermed være med til at sikre, at der kommer nye arbejdspladser på Bornholm.

Væksthus Hovedstaden, projektleder Lars Albæk:

De bornholmske virksomheder laver fremragende produkter, som kan sælges i udlandet, og kulturelle tilbud, som kan tiltrække flere turister til øen. Med "Klyngeudvikling Bornholm" tilbyder vi med udgangspunkt i virksomhedernes egne behov at opkvalificere dem, så de kan øge deres omsætning.

På Bornholm er der siden 2006 blevet arbejdet på at udvikle klyngesamarbejde inden for: Grønt teknologiunivers Bornholm, Fødevareunivers Bornholm og Oplevelsesunivers Bornholm. Med "Klyngeudvikling Bornholm" vil der i højere grad blive satset på at gøre samarbejdet forpligtende og innovativt, så virksomhederne kan få styrket deres innovationsevne også på lang sigt. Samtidig skal det fremover være attraktivt for små virksomheder at deltage i Klyngesamarbejdet, så de i nye underleverandørnetværk kommer til at stå stærkere i en stor verden og i højere grad kan skabe vækst.

Projektet udføres af Væksthus Hovedstadsregionen i partnerskab med Business Center Bornholm og modtager 4 mio. kr. fra EU's Socialfond.

Kontakt:

Væksthus Hovedstaden, projektleder Lars Albæk tlf. 3010 8109
Erhvervsstyrelsen, Katrine Solvang, tlf. 3546 6411.

Fakta om EU's strukturfonde - Regional- og Socialfonden

Danmark modtager i perioden 2007-2013 3,5 milliard kr. fra EU's strukturfonde. Halvdelen af midlerne kommer fra Socialfonden og halvdelen fra Regionalfonden.

Socialfondsprogrammets formål er at kvalificere og udvide arbejdsstyrken inden for de fire indsatsområder: Iværksætteri, uddannelse, innovation og anvendelse af ny teknologi for at skaffe danske virksomheder adgang til kvalificeret arbejdskraft.

I perioden 2007-13 er der under socialfondsprogrammet 1,825 milliard kroner til rådighed til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse.

Læs mere om:

EU's Socialfond på www.regionalt.dk