Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
23.02.2012

Bornholmere er grønnere med 5 mio. kr. fra EU

Bornholmere skal være førende med grønne kompetencer. Projekt "Udvikling af grønt byggeri og uddannelse" modtager efter indstilling fra Bornholms Vækstforum 5 mio. kr. fra EU's Socialfond til kompetenceudvikling inden for grønt byggeri og til at finde på og udvikle nye bæredygtige produkter og materialer.

Projektet tager udgangspunkt i fire potentialer for vækst på Bornholm. Fokus på energirenovering og bæredygtigt byggeri. Opførelsen af Green Solution House. Behovet for afværgeforanstaltninger hos Bornholms Regionskommune og private bygherrer. Den særlige lokale infrastruktur giver forsyningsselskaber en stærk samarbejdsplatform.

Business Center Bornholm, Erhvervschef Fredrik Romberg:

På Bornholm har vi de bedste forudsætninger for at opbygge ny viden og kompetencer i forhold til at bygge og energirenovere bæredygtigt. Hvis vi allerede nu får sat gang i den udvikling, vil vi i fremtiden kunne tilbyde vores kompetencer til andre dele af landet også, så den viden kan blive til en rigtig god forretning.

Projektet undersøger, hvordan behovene for kompetenceudvikling er i og omkring den bornholmske byggebranche. Næste skridt er en offensiv opsøgende indsats i forhold til de bornholmske virksomheder, så de bliver opmærksomme på nødvendigheden af at kompetenceudvikle medarbejderne inden for det grønne område. Derefter vil der blive udviklet en række kursuspakker, som passer til erhvervslivets ønsker, og det vil i det omfang, behovet er der, være muligt at efteruddanne undervisere og skaffe moduler på overbygningsuddannelserne til Bornholm.

"Udvikling af grønt byggeri og uddannelse" modtager 5,4 mio. kr. fra EU's Socialfond. Derudover har Business Center Bornholm modtaget 3,7 mio. kr. fra EU's Regionalfond og 4,4 mio. kr. fra Fornyelsesfonden til projektet "Udvikling af grønt byggeri og spin-off".

Kontakt:

Business Center Bornholm, Erhvervschef Fredrik Romberg tlf. 56957300
Erhvervsstyrelsen, Katrine Solvang, tlf. 3546 6411.

Fakta om EU's strukturfonde - Regional- og Socialfonden

Danmark modtager i perioden 2007-2013 3,5 milliard kr. fra EU's strukturfonde. Halvdelen af midlerne kommer fra Socialfonden og halvdelen fra Regionalfonden.

Socialfondsprogrammets formål er at kvalificere og udvide arbejdsstyrken inden for de fire indsatsområder: Iværksætteri, uddannelse, innovation og anvendelse af ny teknologi for at skaffe danske virksomheder adgang til kvalificeret arbejdskraft.

I perioden 2007-13 er der under socialfondsprogrammet 1,825 milliard kroner til rådighed til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse.

Læs mere om:

EU's Socialfond på www.regionalt.dk