Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Foto: Alle blanketter

Blanketter

Socialfonden og Regionalfonden 2014-2020

Her kan du finde en række af de blanketter, som du kan få brug for i forbindelse med et strukturfondsprojekt i 2014-2020.

Afrapportering

Alle projekter, der får EU-tilskud, skal bruge vores projektrapporteringsværkstøj PRV, med mindre de har fået andet at vide af Erhvervsstyrelsen.

Find materiale til afrapportering.

PRV-blanketter

Partnererklæringer

Blanket til brug for underretning af personoplysninger

Erklæring forud for tildeling af de minimis-støtte

Erklæring til brug ved køb af varer og ydelser (markedspris)

Ansøgning om statsstøtte, gruppefritagelse

Erklæring om SMV-status

Blanketter på engelsk

Partner Declaration, Development and Implementation, The Regional Development Fund or The Social Fund (pdf)
Partner Declaration, Skills or Development Process, The Social Fund (pdf)
Partner Information, Development and Completion, The Regional Development Fund or The Social Fund (pdf)
Partner Information, Skills Development, The Social Fund (pdf)