Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Foto: Alle blanketter

Blanketter

Socialfonden og Regionalfonden 2014-2020

Her kan du finde en række af de blanketter, som du kan få brug for i forbindelse med et strukturfondsprojekt i 2014-2020.

Find blanketter vedrørende 2007-2013

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema til Regional- og Socialfonden.

Ansøgningsskemaet benytter Adobe Flash Player. Installer Flash her. Ansøgningsskemaet er ikke tilgængeligt fra mobiltelefon.

Afrapportering

Vi arbejder på et nyt afrapporteringsværktøj. Indtil det er færdigt, kan du bruge vores midlertidige materiale til afrapportering.

 

PRV-blanketter

Partnererklæring til brug for begge fonde

Samtykkeerklæringer til brug for behandling af personoplysninger

Erklæring forud for tildeling af de minimis-støtte

Erklæring til brug ved køb af varer og ydelser (markedspris)

Ansøgning om statsstøtte, gruppefritagelse

Erklæring om SMV-status

Blanketter på engelsk