Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
04.01.2012

Bioenergiafgrøder på sjællandske marker

Der skal stadig produceres fødevarer i Danmark, men bioenergiafgrøder kan blive et vanligt syn på de sjællandske marker, når landmænd skal tjene penge på at opdyrke biomasse til energi. Projektet "Landbruget som energiproducent" modtager efter indstilling fra Vækstforum Sjælland over 1 mio. kr. fra EU's Regionalfond til at gøre biomasse til en god forretning.

Danmark har et mål om at øge anvendelsen af vedvarende energi, så den udgør mindst 30 pct. af det samlede energiforbrug i 2020. Her er biomasse langt den største vedvarende energikilde, og projektet "Landbruget som energiproducent" undersøger, hvordan biomasseanvendelse kan udvides og spille sammen med fødevareproduktion, naturarealer og miljøpåvirkninger.

Det jordbrugsvidenskabelige Fakultet, projektleder Birte Boelt:

At producere tilstrækkelige mængder biomasse er en stor udfordring i forhold til den vedvarende energiforsyning. Bioenergien er i modsætning til sol, vind og vand driftssikker og nem at lagre. Jeg tror, at der i fremtiden kan blive kamp om biomassen. Vi skal derfor i Danmark finde ud af, hvordan vi bedst udnytter de danske biomasseressourcer, så Danmark kan blive fossilfrit og vi kan skabe vækst og beskæftigelse også inden for landbruget.

Projektets formål er at bidrage til, at landbruget kan udvikle et bæredygtigt og ressourceeffektivt landbrug, som både kan producere biomasse til energiformål, og som samtidig kan opretholde en tilstrækkelig produktion af fødevarer.

Konkret vil projektet undersøge potentialet for at producere biomasse i de typiske østdanske sædskifter, hvordan man kan reducere miljøbelastningen, hvor stor en værdi biomassen vil have i kroner og øre, og om det overhovedet driftsøkonomisk kan betale sig for den enkelte landmand at producere biomasse til energiformål.

Projektet har modtaget 1,2 mio. kr. fra EU's Regionalfond og er et samarbejde mellem Århus Universitet, RUC, Risø og Grønt Center i Holeby.

Kontakt:

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Birte Boelt, tlf. 8999 3625
Erhvervsstyrelsen, Katrine Solvang, tlf. 3546 6411.

Fakta om EU's strukturfonde - Regional- og Socialfonden

Danmark modtager i perioden 2007-2013 3,5 milliard kr. fra EU's strukturfonde. Halvdelen af midlerne kommer fra Socialfonden og halvdelen fra Regionalfonden.

Regionalfondsprogrammets formål i Danmark er at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse ved at forbedre vækstvilkårene inden for innovation, iværksætteri og anvendelsen af ny teknologi.

I perioden 2007-13 er der under regionalfondsprogrammet 1,825 milliard kroner til rådighed til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse. Det sker ved at forbedre vækstvilkårene inden for innovation, iværksætteri og anvendelse af ny teknologi.

www.regionalt.dk