Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
04.01.2012

Arbejdspladser i nordjyske vindmøller

For at kunne klare sig i den globale konkurrence samler den nordjyske vindmølleindustri kræfterne i et nyt netværk. Projektet "Udvikling af den nordjyske vindmølleindustri" modtager efter indstilling fra Vækstforum Nordjylland 6 mio. kr. fra EU's Socialfond til at udvikle et nyt netværk, der skal kompetenceudvikle virksomheder i og omkring vindmølleindustri.

"Udvikling af den nordjyske vindmølleindustri" skal videreudvikle de kompetencer og den viden, som allerede findes i de virksomheder, der arbejder i vindmølleindustrien. Det skal både styrke den nordjyske vindklynge og være med til at skabe flere arbejdspladser.

Aalborg Samarbejdet, projektleder Vibeke Lei Stoustrup:

Virksomhederne har indtil nu sikret forretningsudviklingen på egen hånd, men den globale konkurrence betyder, at der er rigtig mange om buddet, og det er nødvendigt at samarbejde strategisk, så både store og små virksomheder fortsat kan være med og leve op til de nye og større krav, der stilles.

I projektet vil der blive etableret et erhvervsnetværk, hvor det vil være muligt at dele viden og erfaringer mellem virksomheder og andre, der er interesserede i vindmølleindustrien. I den forbindelse vil cirka 60 virksomheder i Region Nordjylland få besøg, så netværket kan få et realistisk billede af, hvilken type af strategiske samarbejder, der muligvis kan etableres på tværs af virksomhederne. Derudover vil projektet afdække virksomhedernes kompetencer, kortlægge behovet for testfaciliteter i Nordjylland, og derudover vil der være adgang til information om forskellige støttemuligheder.

Formålet med "Udvikling af den nordjyske vindmølleindustri" er at være med til at skabe nogle af fremtidens job i Region Nordjylland inden for vindmølleindustrien.

Projektet modtager godt 6 mio. kr. fra EU's Socialfond.

Kontakt:

Aalborg Samarbejdet, Vibeke Lei Stoustrup, tlf. 9931 1571
Erhvervsstyrelsen, Katrine Solvang, tlf. 3546 6411.

Fakta om EU's strukturfonde - Regional- og Socialfonden

Danmark modtager i perioden 2007-2013 3,5 milliard kr. fra EU's strukturfonde. Halvdelen af midlerne kommer fra Socialfonden og halvdelen fra Regionalfonden.

Socialfondsprogrammets formål er at kvalificere og udvide arbejdsstyrken inden for de fire indsatsområder: Iværksætteri, uddannelse, innovation og anvendelse af ny teknologi for at skaffe danske virksomheder adgang til kvalificeret arbejdskraft.

I perioden 2007-13 er der under socialfondsprogrammet 1,825 milliard kroner til rådighed til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse.

Læs mere om:

EU's Socialfond på www.regionalt.dk