Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
13.05.2019

Rapport: Arbejdet med forenkling af strukturfondsadministration

Erhvervsstyrelsen arbejder løbende på at forenkle og forbedre forvaltningen af midler fra EU’s strukturfonde. Som led i arbejdet tager styrelsen bestik af de nye forenklingsmuligheder, der åbner sig i EU-forordningerne. I september 2018 trådte en række forenklingstiltag derfor i kraft, fx muligheden for deltidsansættelse på projekter og en forhøjet standardsats for løn på 250 kr.

I efteråret 2018 nedsatte Erhvervsstyrelsen endvidere et sounding board med deltagelse af en række projektaktører og interessenter, som fik til opgave at komme med input og forslag til yderligere forenklingstiltag. Sideløbende blev der gennemført et såkaldt nabotjek af forvaltningerne i Sverige og Holland.

Deloitte faciliterede arbejdet i sounding boardet og udarbejdede efterfølgende rapporten ”Forenkling af strukturfondsadministrationen”. I rapporten præsenterer Deloitte elleve konkrete anbefalinger til forenklingstiltag.

Anbefalingerne går fx på forenkling af timeregistrering, øget kontant finansiering i projekterne og øget brug af standardsatser for løn og deltagerunderhold.

Erhvervsstyrelsen arbejder videre med anbefalingerne og en opfølgningsplan. Nogle af anbefalingerne er allerede implementeret som led i reformen af erhvervsfremmesystemet, mens andre kræver en grundigere analyse.

Interesserede kan rekvirere Deloittes rapport ved henvendelse til Erhvervsstyrelsen.