Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Antisvig-politik

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en politik til forebyggelse og bekæmpelse af svig med EU-midler. 

Et vigtigt element i forvaltningen af strukturfondene er at sikre, at der er effektive og proportionale tiltag, der forebygger og bekæmper svig. Derfor har Erhvervsstyrelsen udarbejdet en anti-svig-politik.

Hvis du har en konkret mistanke om svig med strukturfondsmidler, kan du anmelde din mistanke til Regional Udvikling i Erhvervsstyrelsen. 

Du skal være opmærksom på, at Erhvervsstyrelsen kun kan reagere på henvendelser om konkrete mistanker om svindel. Derfor skal du oplyse, hvilket projekt der er tale om, og hvilke konkrete forhold der indikerer svig. Vi kan ofte ikke reagere på henvendelser, der ikke er konkrete nok.

Erhvervsstyrelsen opfordrer til, at virksomheder m.fl. ikke anmelder hinanden anonymt.

Erhvervsstyrelsen har pligt til at behandle alle anmeldelser – uanset om de er anonyme eller kommer fra navngivne personer.

Som anmelder skal du desuden være opmærksom på, at du også selv kan blive straffet, hvis du har udført en strafbar handling eller har medvirket til strafbare handlinger. 

Du kan læse mere om anonymitet og Erhvervsstyrelsens notatpligt i vores anti-svig-politik. Heri kan du også læse om reglerne om aktindsigt.

 

Kontakt

Mail: postru-svig@erst.dk

Post: Regional Udvikling, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg