Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Ansøgning skrives og indsendes

Før I ansøger, skal jeres projektidé være tænkt godt igennem, og I skal have en gennemarbejdet plan for, hvordan investeringen i projektet skal omsættes til konkret effekt. Få tips til at lave en god projektansøgning, og find ansøgningsskemaet her.

En god projektansøgning starter med en gennemarbejdet projektidé. Derfor er det helt afgørende, at I får tænkt de centrale elementer i projekt igennem, inden I ansøger midler fra en af de ansøgningsrunder, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har annonceret.

Få overblik over aktuelle ansøgningsrunder

Overvejelser før I går i gang med ansøgningen

Det er et krav, at I samler jeres overvejelser i en såkaldt effektkæde for projektet. Effektkæden beskriver, hvordan investeringerne omsættes til konkrete effekter. Effektkæden skal kunne måles ved hjælp af indikatorer:

  • Hvilke resultater eller effekter skal projektet skabe?
  • Hvilke aktiviteter skal der til for at opnå effekterne?
  • Hvordan er sammenhængen mellem aktiviteterne og de forventede effekter?
  • Hvem skal være med, for at projektet kan lykkes, og hvad vil det sige at være økonomisk partner?
  • Hvilke udgifter vil de planlagte aktiviteter medføre?
  • Hvilke kontoplaner passer de påtænkte udgifter til? Læs støtteberettigelsesreglerne, inden I skriver ansøgningen.
  • Hvilke revisionsudgifter er forbundet med strukturfondsprojekter? Se Deloittes priser

Hent startpakke med alle vigtige dokumenter og vejledning til ansøgningen (zip)

Nu er I klar til at skrive ansøgningen

Når jeres projektidé er arbejdet igennem, og I har lavet effektkæden, er I klar til at udfylde ansøgningsskemaet.

Ansøgningsskemaet bliver automatisk sendt til os. Vi sender jer en kvittering for ansøgningen, så I ved, at den er modtaget.

Vær opmærksom på, hvornår I starter

I kvitteringen kan I læse fra hvilken dato, I tidligst kan medtage udgifter i projektregnskabet, hvis vi imødekommer jeres ansøgning om EU-tilskud.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis I starter på dette tidspunkt, så risikerer I at skulle dække alle udgifter selv, hvis jeres ansøgning ikke imødekommes. I kan forvente, at vi beder jer om supplerende oplysninger om jeres ansøgning.