Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Ansøgning skrives og indsendes

Før I ansøger, skal jeres projektidé være tænkt godt igennem, og I skal have en gennemarbejdet plan for, hvordan investeringen i projektet skal omsættes til konkret effekt. Få tips til at lave en god projektansøgning, og find ansøgningsskemaet her.

En god projektansøgning starter med en gennemarbejdet projektidé. Inden I ansøger, er det derfor helt afgørende, at I får tænkt de centrale elementer i projektet igennem.

Overvejelser før I går i gang med ansøgningen

Det er et krav, at I samler jeres overvejelser i en såkaldt effektkæde for projektet. Effektkæden beskriver, hvordan investeringerne omsættes til konkrete effekter. Effektkæden skal kunne måles ved hjælp af indikatorer:

Nu er I klar til at skrive ansøgningen

Når jeres projektidé er arbejdet igennem, og I har lavet effektkæden, er I klar til at udfylde ansøgningsskemaet.

Ansøgningsskemaet bliver automatisk sendt til os. Vi sender jer en kvittering for ansøgningen, så I ved, at den er modtaget.

Vær opmærksom på, hvornår I starter

I kvitteringen kan I læse fra hvilken dato, I tidligst kan medtage udgifter i projektregnskabet, hvis vi imødekommer jeres ansøgning om EU-tilskud.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis I starter på dette tidspunkt, så risikerer I at skulle dække alle udgifter selv, hvis jeres ansøgning ikke imødekommes. I kan forvente, at vi beder jer om supplerende oplysninger om jeres ansøgning.