Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
28.06.2013

Alle regionale vækstpartnerskabsaftaler på plads

Torsdag den 27. juni faldt den sidste af regeringens vækstpartnerskabsaftaler med de regionale vækstfora på plads. Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen og minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen indgik på regeringens vegne en aftale med Vækstforum Sjælland, som skal fremme vækstvilkårene i Region Sjælland. I løbet af maj og juni er der indgået lignende aftaler med de øvrige regionale vækstfora.

Vækstpartnerskabsaftalerne følger blandt andet op på regeringens vækstplaner og indeholder en række specifikke initiativer for hver region, men også en række tværgående initiativer. Det gælder fx styrkelse af sammenhængen mellem erhvervsfremme, uddannelse og beskæftigelsesindsatsen, samarbejde om udrulning af bredbånd og et øget fokus effekten af den regionale erhvervsfremmeindsats.

Med aftalen mellem regeringen og Vækstforum Sjælland blev det også klart, at alle regionale vækstfora bakker op om regeringens initiativ til fremme af vækstbetingelser for små og mellemstore virksomheder. Initiativet indebærer, at SMV'erne kan få et tilbud om et væksttjek, som blandt andet kan fokusere på at udnytte potentialer inden for automatisering, forretningsmodeller målrettet vækst eller beskyttelse af virksomhedens viden gennem eksempelvis patentering. I forlængelse af væksttjekket vil virksomhederne kunne søge støtte til at købe fx yderlige rådgivningsydelser, så de identificerede potentialer i højere grad kan realiseres.