Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
05.01.2015

Alle regionale vækstpartnerskaber på plads

Fredag den 19. december 2014 faldt det sidste af regeringens vækstpartnerskaber med de regionale vækstfora på plads.

Det skete da erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen og uddannelses- og forskningsminister, Sofie Carsten Nielsen på vegne af regeringen indgik et vækstpartnerskab med Syddansk Vækstforum, der var repræsenteret ved regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst.

I løbet af november og december 2014 er der indgået lignende vækstpartnerskaber med landets øvrige regionale vækstfora.

Vækstpartnerskabsaftalerne følger blandt andet op på regeringens vækstplaner og indeholder en række specifikke initiativer for hver region, men også en række tværgående initiativer. Det gælder fx styrkelse af sammenhængen mellem erhvervsfremme, uddannelse og beskæftigelsesindsatsen, samarbejde om udrulning af bredbånd og initiativer, der skal styrke Danmark som produktionsland.

Med aftalen mellem regeringen og Vækstforum Sjælland blev det også klart, at alle regionale vækstfora bakker op om to nye initiativer, der med strukturfondsmidler skal være med til at skabe øget vækst og bedre ressourceeffektivitet i små og mellemstore virksomheder.