Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
10.04.2018

Aktuelt forbrug af strukturfondsmidler

Følg med i udviklingen i forbruget af danske strukturfondsmidler i Erhvervsstyrelsens grafik, der netop er opdateret med data pr. 31. marts 2018. 

Du kan følge med i, hvordan det går med udmøntningen af regionalfonds- og socialfondsmidler i Danmark. Erhvervsstyrelsen opdaterer hvert kvartal den grafik, der viser det samlede, danske forbrug fordelt på de to fonde - overordnet og på prioritetsakseniveau. Grafikken giver desuden status i forbruget fordelt på de seks danske vækstfora. 

Tal for den nationale pulje, byindsatsen og EURES er også inkluderet i visningen. 

Se status på forbruget af danske strukturfondsmidler