Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
20.10.2020

Ahmad fik hul på arbejdslivet i EU-projekt: ”For tre år siden havde jeg ingen planer – nu vil jeg være mekaniker”

Det EU-støttede integrationsprojekt ”Business Training”, der arbejder i otte danske kommuner, viser positive erfaringer med at få flygtninge videre i uddannelse og job. Projektet bygger på den integrationskraft, der ligger i virksomhederne, og fra dag ét er der fokus på at skaffe job til deltagerne.

Ahmad Ismail fik via ”Business Training” arbejde på lageret på PR Chokolade i Kolding. Her var han i to år, inden han gik i gang med en uddannelse på EUD. Foto: Business Training, DRC Integration

Åh, det var rigtig svært. I de første år ville jeg ikke rigtig sige noget, fordi jeg ikke kunne tale dansk.”

Ahmad Ismail kom til Danmark som flygtning fra Syrien i 2014 og har oplevet, hvor afgørende det er at kunne tale og forstå dansk, når man gerne vil klare sig i det danske samfund. Derfor var han glad, da han kom med i strukturfondsprojektet ”Business Training” i Kolding Kommune, hvor han som noget af det første lærte at lave et cv i postkort-format – med foto på den ene side og kompetencer og erfaring på den anden.

Ahmad Ismail fortæller:

Jeg turde ikke snakke med virksomhederne før og skulle derfor altid ringe til en tolk. Men et cv-postkort var rigtig godt, fordi vi øvede og beskrev, hvilke erfaringer og kompetencer jeg havde. Og da vi havde øvet det i ”Business Training”, blev det nemmere for mig at tale med virksomhederne. I dag er jeg ikke bange for selv at tage kontakt til virksomheder for at søge arbejde.”

Sprog, fuldtidsarbejde og nu uddannelse

Siden har Ahmad haft fuldtidsarbejde i flere år og er nu i gang med at færdiggøre 9. klasse på VUC i Kolding. Og Ahmad, som i Syrien havde egen virksomhed og ansatte, er igen begyndt at lægge planer:

Jeg har lidt erfaring med mekanik fra Syrien, og min langtidsplan er at uddanne mig til bilmekaniker.”

Den 39-årige Kolding-borger er en af over 300 mænd og kvinder, som er med i socialfondsprojektet ”Business Training – Social inklusion af flygtninge”, drevet af DRC Integration. Projektet, der udrulles i fire sydjyske kommuner og i fire kommuner i Region Hovedstaden, har vakt opsigt med sine gode resultater i en målgruppe, som har store udfordringer.

Forside og bagside på Ahmad Ismails postkort-cv, som skaffede ham i praktik i en virksomhed. Foto: DRC Integration

Alle deltagere i projektet er flygtninge, og mange af dem kæmper med udfordringer som fx sygdom, psykiske diagnoser og krigstraumer. Via projektet er mange kommet i arbejde, i støttet beskæftigelse eller i gang med en uddannelse.

Opskriften er enkel og kontant:

  • Projektet går direkte i kødet på udfordringerne ved at være i praktik på en virksomhed samt alle de øvrige udfordringer, der kan ligge i praktikken.
  • Projektet skaber en ny fortælling om den enkelte deltager og dennes potentiale på , og det foregår helhedsorienteret og ud fra veldokumenterede metoder.
  • Midlerne er en effektiv i ”tre-i-ener”: ”Place and train”-praktikforløb, undervisning i grupper samt mentorstøtte og individuelle samtaler.

Ny fortælling er vigtig for ny start

Projektleder Maja Gammelgaard, DRC Integration, forklarer, at især nye fortællinger er afgørende for succes:

Mange af deltagerne har en svær forhistorie med sig, kombineret med en lang periode, hvor de ikke har været en del af arbejdsmarkedet. Hos nogen kan det betyde, at de opgiver arbejdsmarkedet og begrunder det med, at ”jeg er syg” eller ”jeg kan ikke arbejde”. Derfor sætter vi ikke fokus på det faktum, at de er kommet hertil som flygtninge, men på de kompetencer, som de hver især har.”

Da mange af deltagerne har krigstraumer eller posttraumatisk stress (PTSD), arbejder ”Business Training” kompromisløst med en neurosekventiel tilgang til deltagerne.

Alle medarbejdere er opkvalificeret i denne metodiske tilgang. Den tager afsæt i, at aktiviteter kan bruges til at berolige nervesystemet, når man eksempelvis er traumatiseret eller har PTSD. Og derfor indtænkes aktiviteter i alt, hvad vi gør med deltagerne,” forklarer Maja Gammelgaard.

Praktik er en rød tråd i ”Business Training”, som arbejder sammen med en lang række virksomheder i effektive Place and Train-forløb, hvor deltagerne hurtigst muligt sendes ud i praktik på en virksomhed.

Virksomheder kan noget helt særligt for integration. De er rummelige, og det er nemmere at sætte fokus på kompetencer på en arbejdsplads, hvor man får konkrete opgaver,” siger Maja Gammelgaard.

Et andet fast element er en personlig mentor, som følger deltagerne tæt før, under og efter virksomhedsforløbet. Sideløbende med praktikken får deltagerne desuden trænet deres generelle kompetencer via teamundervisning to gange om ugen, hvor deltagerne lærer alt fra at skrive et cv til at begå sig på en dansk arbejdsplads. Alle deltagere får desuden lektier med hjem og skal løse arbejdsmarkedsrelaterede opgaver.

Kontante krav og stor motivation

Gennem hele forløbet bliver der stillet kontante krav til deltagerne.

Mange kæmper med udfordringer, fx sygdom hos sig selv eller i familien, og nogle er dårlige til dansk, men den største bjørnetjeneste, vi gør dem, er at undlade at stille krav. Derfor stiller vi individuelt tilpassede krav hele tiden: Vi tvinger fx dem til at tale dansk, og hvis de ikke har lært det, må de se at komme i gang,” understreger Maja Gammelgaard.

Hun oplever i projektet en stor vilje og motivation blandt deltagerne.

De har i den grad lyst til at bevise noget, og mange af dem kan meget mere, end de selv tror. Nok har de psykiske, fysiske og sociale barrierer, men de har også sindssygt mange ressourcer. Og så har vi mange mænd over 50 år, som finder det ydmygende, at de ikke har et job, fordi de i deres hjemland altid har forsørget deres familie. De er skamfulde over ikke at have fået fodfæste her i landet, og de føler sig mislykkede.”

​Ahmad Ismail blev som så mange andre flygtninge henvist til ”Business Training” af sit kommunale jobcenter. Han fik med det samme et rigtig godt indtryk af projektet.

Jeg har dårlig ryg, men jeg kan jo godt arbejde – og jeg vil meget gerne arbejde. I ”Business Training” lærte vi at lave vores eget cv, som vi brugte til at søge praktikplads med, vi lærte at gå til jobsamtale, og vi lærte en masse om den danske arbejdskultur. Kom til tiden, pas dit arbejde, lad være med at tage en fridag.”

”Business Training” hjalp Ahmad i arbejde på PR Chokolade i Kolding, hvor han var i to år, inden han begyndte på 9. klasse på VUC:

De første ni måneder var jeg i praktik, og jeg arbejdede mig langsomt op i arbejdstid – først 3 timer om dagen, så fem timer og til sidst havde jeg arbejde på fuld tid. Nu kan jeg dansk, og nu vil jeg gerne have en uddannelse, og jeg ved, at jeg kan få et arbejde bagefter.”

I alt 317 mandlige og kvindelige flygtninge har deltaget i ”Business Training” i Sydjylland og Storkøbenhavn. 256 har afsluttet et praktikforløb på en virksomhed, mens 61 deltagere stadig er aktive i projektet.

  • Blandt de 256, der har afsluttet praktikforløbet, kom 38 i beskæftigelse umiddelbart efter praktikken, og 32 af dem havde stadig arbejde seks måneder senere.
  • 11 er i job med løntilskud, og 11 er begyndt på en SU-berettiget uddannelse.
  • 10 deltagere har småjob i nogle timer om ugen, og de får fortsat supplerende offentlig forsørgelse.
  • En stor gruppe på 145 deltagere er aktivt jobsøgende.

Tallene viser, siger projektleder Maja Gammelgaard, at 215 af 256 afsluttede deltagere i løbet af projektet er kommet tættere på eller helt ud på arbejdsmarkedet:

De er kommet i arbejde, de er i gang med en uddannelse, eller de har nu har lært, hvordan de selv kan arbejde med jobsøgning.”

Hun fortsætter:

Antallet af personer, der er kommet i arbejde, kan virke lavt, men det er vigtigt at huske på, at der er tale om en særligt udsat målgruppe, som vi traditionelt har meget svært ved at få ud på arbejdsmarkedet. Og vi har jobcentrenes ord for, at der indtil ”Business Training” ikke har været en indsats, der på samme måde har fremmet gruppens tilknytning til arbejdsmarkedet.”

Positiv overraskelse under COVID-19

At deltagerne i projektet er gjort mere jobparate, blev understreget under forårets COVID-19-nedlukning, da alle praktikaftaler blev annulleret, og ingen ledige længere var forpligtet til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Deltagerne var reelt fritstillet, men uden praktikplads, og derfor ringede ”Business Training” til deltagerne for at høre, om de i stedet ville i et ordinært job, fordi de ikke længere kunne komme i praktik.

Rigtig mange sagde ja tak, og mange sagde ja uden så mange ”men’er”. De ville simpelthen bare i arbejde,” fortæller Maja Gammelgaard og fortsætter:

Vi frygtede COVID-19, men det har ikke haft negativ effekt på, hvor mange der er kommet i arbejde – faktisk er en del kommet i arbejde hen over sommeren, mange af dem i ordinære 37 timers-stillinger. Vi tænkte, at de ville ryge om bagest i køen af ledige, men det gør de altså ikke.”

Hjemme i Kolding føler Ahmad Ismail sig godt integreret i Danmark, efter at han har lært sproget. Han bor med sin familie i et område, hvor der næsten udelukkende bor danske familier, og han er med i bestyrelsen i New Start Kolding, der hjælper flygtninge på plads i det danske samfund.

Vi har meget glæde af vores danske naboer. Vi har en rigtig god kontakt og får hjælp af dem, hvis der er noget. Vi hygger, og vi drikker kaffe,” slutter han.

FAKTA OM ”BUSINESS TRAINING – SOCIAL INKLUSION AF FLYGTNINGE”

”Business Training – Social inklusion af flygtninge” har til formål at inkludere socialt udsatte og traumatiserede flygtninge på arbejdsmarkedet og hjælpe virksomhederne med opgaven. Kernen i projektet er kombinationen af et ”Place and Train”-forløb, mentoring og supportservice for virksomhederne, som ikke tidligere er anvendt over for målgruppen i den kommunale beskæftigelsesindsats.

EU’s Socialfond har støttet projektet med 13,3 mio. kr. til en indsats i fire sydjyske kommuner og 7,3 mio. kr. til en indsats i fire kommuner i Storkøbenhavn.

Det jyske projekt begyndte i april 2016 og afsluttes med udgangen af december 2020. Projektet i Storkøbenhavn begyndte i oktober 2018 og afsluttes med udgangen af 2021.

DRC Integration er operatør på begge projekter. Partnere i Jylland er Business Kolding foruden Kolding, Vejen, Haderslev og Odense kommuner. I Storkøbenhavn er partnerne DRC Integration sammen med Hillerød, Allerød, Gentofte og Rudersdal kommuner.

Projektet har vakt både national og international opmærksomhed. Projektet blev præsenteret på KL’s temadag om udsatte flygtninge og beskæftigelse i 2019 og nævnt som en ud af ni af de mest lovende integrationsindsatser i Nordisk Ministerråds rapport fra 2018.

Læs mere om Business Trainings jyske indsats i Erhvervsstyrelsens projektdatabase

Læs mere om Business Trainings indsats i Hovedstaden i Erhvervsstyrelsens projektdatabase

 

FAKTA OM EU’s SOCIALFOND

I perioden 2014-2020 investerer EU's Socialfond, Regionalfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Socialfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet iværksætteri, uddannelse og social inklusion. Vi skal have flere nye virksomheder og en dygtigere arbejdsstyrke. Det er afgørende forudsætninger for at øget produktivitet, konkurrenceevne og vækst. Derfor medfinansierer EU's Socialfond projekter, der skal:

  • Øge iværksætteraktiviteten og sørge for vækstrettet kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder
  • Fremme social inklusion – via særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og socialøkonomiske virksomheder
  • Styrke erhvervsuddannelserne, erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser.