Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Afrapportering

Redskaber til administration og afrapportering for projekter

Her fra siden samt i venstremenuen kan du downloade materiale til brug for registrering og statusrapportering af perioderegnskab og øvrig projektgennemførelse. Materialet er udarbejdet således, at det understøtter projektets regnskaber og underliggende dokumentationskrav.

Der er knyttet en række forpligtelser til afrapportering, og der er en række dokumentationskrav i forbindelse med gennemførelsen af projekter, der får tilskud fra den Europæiske Socialfond eller den Europæiske Regionalfond. Disse fremgår dels af vilkårene i Erhvervsstyrelsens tilsagnsbrev til projektet, dels af Bekendtgørelse nr. 358 af 18. april 2007 om ansvar og kompetencefordeling  m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer og af Bekendtgørelse nr. 207 af 5. marts 2010 om støtteberettigelse, regnskab, revision og konto l m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. Du kan finde en oversigt over regelsættet vedrørende tilskud fra EU's Socialfond og Regionalfond her:

 

Via nedenstående link til Kom godt i gang kan du finde nogle gode råd til, hvordan støttemodtagere kan undgå de typiske faldgruber.


Informationsmateriale