Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
20.02.2019

Justerede strukturfondsprogrammer for 2014-2020

EU-Kommissionen har godkendt en række tekniske justeringer af de danske strukturfondsprogrammer. Justeringerne er baseret på COWI's anbefalinger fra midtvejsevalueringen af 2014-2020-programperioden og på dialog med projektoperatører. Samtidig er de nye programmer tilpasset ændringerne i partnerskabet omkring strukturfondene.  

Strukturfondsprogrammerne for 2014-2020 er blevet ændret. 

Herunder fremhæves en række af de væsentligste ændringer i de to programmer.

Regionalfondsprogrammet

Prioritetsakse 1: Styrket innovation i SMV'er

 • Et innovationssamarbejde skal bestå af minimum to private virksomheder og en offentlig eller offentligt lignende videninstitution. Tidligere var der krav om tre SMV’er i innovationssamarbejder.
 • Store virksomheder kan deltage i innovationssamarbejder, dog skal minimum halvdelen af virksomhederne være SMV'er.
 • Forberedende aktiviteter til innovationssamarbejder i regi af klyngeindsatsen kan være støtteberettigede.

Prioritetsakse 2: Flere vækstvirksomheder

 • Kriterierne for at blive en vækstvirksomhed er nedjusteret. Det er nu nok at opnå 10 pct. gennemsnitlig årlig vækst i antal ansatte og/eller omsætning over en treårig periode. Tidligere var kravet 20 pct. vækst i antal ansatte.
 • Operatøren kan efter markedsafsøgning udvælge rådgivere til deltagervirksomhederne. Tidligere skulle hver deltagervirksomhed selv vælge sine rådgivere. Dette er fortsat en mulighed.  

Prioritetsakse 3: Energi- og ressourceeffektive SMV'er

 • Målet er fremover ikke alene at forbedre energi- og ressourceeffektiviteten i de deltagende SMV’er, men nu også i tilhørende værdikæder.
 • Et netværk skal bestå af minimum tre SMV'er eller to SMV'er og en stor virksomhed. Tidligere var der krav om, at minimum ¾ af virksomhederne skulle være SMV’er.
 • Operatøren kan efter markedsafsøgning udvælge rådgivere til deltagervirksomhederne. Tidligere skulle hver deltagervirksomhed/netværk selv vælge sine rådgivere. Dette er fortsat en mulighed.  
 • Der kan ydes støtte til kortvarige produkt- og procesudviklingsforløb.
 • Støtte til implementering af grønne forretningsmodeller kan gives under en statsstøtteordning, som er lettere at administrere (de minimis).

Socialfondsprogrammet

Generelle principper:

 • Begrænsningen af mulighederne for at yde tilskud i grundskolen er slettet.

Prioritetsakse 4: Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse

 • Det er præciseret, at der kan ydes tilskud til aktiviteter i grundskolens 6.-9. klasse med henblik på at få flere til at søge ind på erhvervsuddannelserne.
 • Det er præciseret, at der i nogle tilfælde skal foreligge en uddannelsesplan for den enkelte deltager ved gennemførelse af formelle kompetenceløft af voksne.

  Der er desuden lavet en række tekstmæssige justeringer i begge strukturfondsprogrammer, som følger af den nye erhvervsfremmelov, der blev vedtaget kort før jul. Lov om erhvervsfremme medfører en række ændringer i sammensætningen af partnerskabet, som der er taget højde for i de justerede programmer.