Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
05.05.2021

800 mio. kr. skal ruste iværksættere og mindre virksomheder til tiden efter corona

Iværksættere og mindre virksomheder kan nu se frem til et ambitiøst SMV- og iværksætterprogram, som skal gøre deres forretning mere grøn og digital.

Regeringen og et flertal af Folketingets partier har afsat 800 mio. kr. til små og mellemstore virksomheder og iværksættere. Midlerne skal være et rygstød til erhvervslivet, så virksomhederne på trods af coronakrisen kan ruste deres forretning med nye teknologier, udstyr eller kompetenceudvikling. 200 millioner kroner skal gå til iværksættere, herunder en specialiseret iværksætterindsats for turisme.

Midlerne kommer fra EU's genopretningsprogram - det såkaldte REACT-EU-program - som skal afhjælpe konsekvenserne af COVID-19 og understøtte en grøn og digital genstart. 

Læs pressemeddelelsen fra Erhvervsministeriet

Læs mere om iværksætterindsatsen for turisme

Om REACT-EU

  • Den nuværende indsats finansieret af EU's Regionalfond og EU’s Socialfond udvides som led i EU's genopretningsplan. De ekstra midler skal finansiere initiativer, der bidrager til at afhjælpe konsekvenserne af COVID-19 og understøtter en grøn, digital og modstandsdygtig genetablering af økonomien.
  • Danmark modtager ca. 1,3 mia. kr. i 2021 samt forventeligt yderligere midler i 2022.
  • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har ansvar for den konkrete udmøntning af REACT-EU-midlerne.
  • Initiativer, der finansieres via REACT-EU-midlerne, skal være gennemført senest medio 2023.