Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
25.04.2019

80 mio. kr. skal øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft

Mangel på faglærte og medarbejdere med digitale kompetencer lægger en dæmper på konkurrencekraften og fremgangen i mange danske virksomheder. Derfor afsætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu 80 mio. kr. til to indsatser, der skal styrke udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. EU’s Socialfond medfinansierer indsatserne.

Danske virksomheder oplever i stigende grad udfordringer, når de skal rekruttere nye medarbejdere. Øget digitalisering betyder, at virksomhederne efterspørger flere medarbejdere med naturvidenskabelige kompetencer – de såkaldte STEM-kompetencer. Samtidig stiller den digitale og teknologiske udvikling på arbejdsmarkedet fortløbende nye krav til medarbejdernes kompetencer. Analyser peger på, at jo lavere uddannelsesniveau et job kræver, jo større er sandsynligheden for, at netop det job bliver automatiseret.

Det er særligt de små og mellemstore virksomheder, som må gå forgæves i jagten på de rigtige medarbejdere. Derfor afsætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i alt 80 mio. kr. til at styrke udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. De 80 mio. kr., som fordeles på to indsatser, er målrettet både unge og voksne samt ledige og beskæftigede, der ønsker at gennemføre en ny uddannelse.

Formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Jakob Riis:

Den hastige udvikling inden for teknologi, automatisering og digitalisering udfordrer virksomhederne, der i stigende omfang efterspørger digitale og tekniske kompetencer. Hvis danske virksomheder fortsat skal kunne konkurrere, er vi nødt til at hæve uddannelsesniveauet i arbejdsstyrken og fokusere på løbende efteruddannelse for både unge og voksne. Det er helt afgørende, at kompetencerne i arbejdsstyrken harmonerer med virksomhedernes behov.

To indsatser

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsætter i alt 80 mio. kr. til at styrke kvalificeret arbejdskraft via erhvervs- og videregående uddannelser. Midlerne er fordelt på to selvstændige indsatser, som begge er finansieret af midler fra EU’s Socialfond og decentrale erhvervsfremmemidler:

 

  • En indsats målrettet unge, der øger søgning til og gennemførsel af erhvervsuddannelserne. Der er afsat 50 mio. kr. til denne indsats.

Læs mere om indsatsen "Flere unge i erhvervsuddannelse"

  • En indsats, der skal bidrage til, at ansatte i virksomheder og ledige får løftet deres formelle uddannelsesniveau. Der er afsat 30 mio. kr. til denne indsats.

Læs mere om indsatsen "Erhvervsfaglig uddannelse (voksne) og videregående uddannelser"

 

Begge indsatser ligger inden for rammerne af Strategi for decentral erhvervsfremme 2019 og tilrettelægges, så de tager højde for virksomhedernes behov og udfordringer.

Fakta

Tirsdag den 7. maj 2019 holder Erhvervsstyrelsen informationsmøde om de to indsatser. Mødet afholdes på Hotel Scandic i Silkeborg kl. 13-15.

Læs mere om mødet og tilmeld dig her

Fristen for at indsende ansøgning til begge indsatser er 24. juni 2019

Ansøgninger forventes behandlet på mødet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 24. september 2019. Herefter vil ansøgere få tilsagn eller afslag.

 

Kontakt

Hvis du er potentiel operatør og vil vide mere om indsatsen, herunder hvordan du søger, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Merete Woltmann, tlf. 3529 1374, mail: merwol@erst.dk.

Læs mere om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse