Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
14.10.2014

72 mio. kr. på vej til bæredygtig, grøn byudvikling

Erhvervsstyrelsen har netop nedsat et udvalg, der skal fordele ca. 72 mio. kr. fra EU's Regionalfond til udvikling af bæredygtige, grønne løsninger i større, danske byer. Kommuner med byer, der har over 30.000 indbyggere, kan søge midlerne, når der senere på året åbnes for ansøgninger.

I en del år har Danmark arbejdet målrettet på at passe på miljøet og bruge ressourcer med omtanke. Ved at gøre en ekstraordinær indsats i de større byer, hvor der bor mange mennesker og ligger mange virksomheder, er der gevinster at hente for både miljø og erhvervsliv. Derfor skal der ekstra fokus på at udvikle bæredygtige, grønne løsninger i byerne.

Som et led i gennemførelsen af EU-2020 strategien er det besluttet, at minimum 5 pct. af alle regionalfondsmidler skal anvendes til integreret byudvikling. I Danmark svarer det til ca. 72 mio. kr. over de næste 7 år. Årsagen er enkel.

I 2020 forventes op mod 80 pct. af Europas befolkning at bo i byer. Det betyder, at der vil komme mere og mere pres på byerne og deres ressourcer. Det medfører nogle miljømæssige udfordringer, men i høj grad også et grønt vækstpotentiale for de kommuner, der i samarbejde med fx innovative virksomheder, forsyningsselskaber eller andre kan lave de bedste løsninger.

Midlerne i puljen til bæredygtig, grøn byudvikling kan søges til at udvikle og afprøve konkrete løsninger eller metoder inden for nogle bestemte temaer og efterfølgende formidling af resultaterne. Indsatsen sigter konkret mod at øge antallet af innovative små og mellemstore virksomheder og reducere energiforbruget i de pågældende byer. Derfor er det blandt andet et krav, at der skal deltage små og mellemstore virksomheder i nogle af projekterne.

Temaer og ansøgning

Indstillingsudvalget, der ledes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, mødes for første gang i begyndelsen af november. Her forventes det, at der bliver fastlagt et eller flere temaer for puljen, der herefter vil være udgangspunktet for første ansøgningsrunde.

Temaer og yderligere informationer om ansøgningsprocedurer- og frister vil blive offentliggjort her på siden og på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside i løbet af november 2014.

I indstillingsudvalget sidder repræsentanter for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Miljøministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, KL, repræsentanter for de regionale vækstfora, samt fagfolk med særlig viden om byer, der er indstillet af KL.

Erhvervsstyrelsen træffer beslutning om EU-medfinansiering fra Regionalfonden på baggrund af udvalgets indstillinger.