Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
09.12.2011

6 mio. kr. til servicemindede chauffører i Nordjylland

Fremover bliver det mere behageligt at køre bus i Nordjylland, når omkring 300 medarbejdere får nye kompetencer, og der bliver sat fokus på at højne servicen. Projektet "NT - til for dig" modtager efter indstilling fra Vækstforum Nordjylland knap 6 mio. kr. fra EU's Socialfond.

150 medarbejdere i de nordjyske busser kan glæde sig til at komme på servicekursus og 100 ledige til at komme i job. I alt skal 300 medarbejdere kompetenceafklares, når Nordjyllands Trafikselskab igangsætter det nye ambitiøse udviklingsprojekt "NT - til for dig". I løbet af de næste 2 år vil projektet sikre et markant kompetenceløft til medarbejderne, og det skal bringe service i højsædet.

Nordjyllands Trafikselskab, projektleder Heidi Livoni:

"NT - til for dig" skal gøre det sjovere at køre i bus i Nordjylland - både for dem, der sidder i bussen, og for dem bag rattet. For at det kan komme til at ske, skal vi se på alle medarbejderes kompetencer. Vi vil flytte fokus fra kun at tænke i drift til i endnu højere grad at tænke i service.

Med projektet ønsker Nordjyllands Trafikselskab at tilbyde de kortuddannede medarbejdere en hel ny slags efteruddannelse. Her vil der være fokus på personlig og tværfaglig kompetenceudvikling, og målet med uddannelsen er at skabe en bedre servicekultur i hele virksomheden. I første omgang bliver der udpeget og uddannet 30 medarbejdere, som skal fungere som ambassadører - kaldet serviceagenter - i virksomheden og understøtte kulturforandringen og udviklingsarbejdet.

Derefter vil 100 nye chauffører gennemgå en nyudviklet 8 ugers chaufførgrunduddannelse. Samtidig vil 300 fastansatte chauffører blive kompetenceafklaret, og dette skal danne baggrund for mere målrettede uddannelsestilbud, hvor 150 af disse chauffører skal igennem et 2 ugers kursus, der har fokus på service og kundernes behov.

Da det i en udvikling af kulturen ofte er ledelsen, der fører an, skal den også på skolebænken, så den kan motivere medarbejderne til at skabe både overordnet og daglig forandring.

Projektet modtager knap 6 mio. kr. fra EU's Socialfond.

Kontakt

Nordjyllands Trafikselskab, Heidi Livoni, tlf. 7248 9202
Erhvervs- og Byggestyrelsen, Katrine Solvang, tlf. 3546 6411.

Fakta om EU's strukturfonde - Regional- og Socialfonden

Danmark modtager i perioden 2007-2013 3,5 milliard kr. fra EU's strukturfonde. Halvdelen af midlerne kommer fra Socialfonden og halvdelen fra Regionalfonden.

Socialfondsprogrammets formål er at kvalificere og udvide arbejdsstyrken inden for de fire indsatsområder: Iværksætteri, uddannelse, innovation og anvendelse af ny teknologi for at skaffe danske virksomheder adgang til kvalificeret arbejdskraft.

I perioden 2007-13 er der under socialfondsprogrammet 1,825 milliard kroner til rådighed til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse.

Læs mere om

EU's Socialfond på www.regionalt.dk