Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
04.10.2021

5,5 mio. kr. til efterspurgte projekter skal skabe flere unge iværksættere og vækst i SMV’er

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse investerer nu yderligere 5,5 mio. kr. i to succesfulde socialfondsprojekter, så flere SMV’er og unge iværksættere får hjælp til blandt andet forretnings- og kompetenceudvikling og validering af idéer.

SMV Strategi 

Projektet ”SMV Strategi” arbejder med at styrke de strategiske kompetencer i sjællandske SMV’er, så virksomhederne bliver rustet til nutidens og fremtidens udfordringer. Fx får SMV’erne værktøjer til at kunne omstille sig til virkeligheden efter COVID-19 og reagere agilt på den teknologiske udvikling og på nye afsætningsmuligheder.

Dermed får virksomhederne stærkere forudsætninger for at realisere deres vækstpotentiale.

Erhvervshus Sjælland, som driver projektet, får en tillægsbevilling på knap 3,4 mio. kr., hvor ca. 3,2 mio. kr. kommer fra EU’s Socialfond og resten fra de decentrale erhvervsfremmemidler. Med de ekstra midler får flere virksomheder mulighed for at deltage i projektet.

Find mere information om projektet på Erhvervshus Sjællands hjemmeside

Læs beskrivelsen af projektet i projektdatabasen

Se fakta om tillægsbevillingen til SMV Strategi

Innovativ Vækst 

Projektet ”Innovativ Vækst”, der primært er målrettet ledige, nyuddannede dimittender i Region Nordjylland, skal få højtuddannede med gode idéer til at vælge iværksætteri som karrierevej. Målet er at skabe flere vækstiværksættere, så produktion og beskæftigelse i regionen stiger. 

Med tillægsbevillingen på knap 2,2 mio. kr. fra EU’s Socialfond kan projektet udvide deltagerantallet med 36. Samtidig forhøjer projektet forventningen til antallet af deltagere, der forventes at starte virksomhed, fra 87 til 97. 

Find mere information om projektet på Erhvervshus Nordjyllands hjemmeside 

Læs beskrivelsen af projektet i projektdatabasen

Se fakta om tillægsbevillingen til Innovativ Vækst