Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
05.11.2021

42,6 mio. kr. skal styrke innovationen i danske virksomheder

Virksomheder på tværs af hele landet får nu mulighed for at styrke innovationen i deres forretning, når Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udvider fem solide innovationsprojekter med i alt 42,6 mio. kr.

Foto: Jesper Voldgaard

Der er stort potentiale i at arbejde med innovation for den enkelte virksomhed. Alligevel viser nye tal fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses virksomhedspanel, at hele 34 pct. af de adspurgte SMV’er endnu ikke er i gang med innovation. Og det til trods for, at næsten halvdelen vurderer, at innovation er nødvendig for styrke deres konkurrencekraft. Derfor styrker Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu fem succesfulde innovationsprojekter, så endnu flere virksomheder kan få innovation ind i forretningen.

De 42,6 mio. kr. går til fem igangværende projekter, der er forankret hos tre af Danmarks landsdækkende erhvervsklynger. Støtten kommer fra EU’s Regionalfond og de decentrale erhvervsfremmemidler.

Sundheds- og velfærdsteknologi for hele landets virksomheder

Knap 16 mio. kr. af den samlede bevilling fra bestyrelsen går til at udvide to ambitiøse innovationsprojekter, der hjælper virksomheder med at udvikle nye løsninger og services til sundheds- og velfærdsområdet.

Projekterne ”MTIC circular co-creation” og ”Sundhedsteknologisk Serviceprogram” får med den ekstra bevilling mulighed for at tage flere virksomheder ind i forløb på tværs af hele landet. Fremover vil begge projekter desuden blive administreret af den landsdækkende sundhedsklynge Life Science Cluster.

Erhvervsminister Simon Kollerup siger:

Både i Danmark og ude i verden bliver folk ældre og ældre. Det stiller større krav til pleje og behandling. Her kan velfærdsteknologier spille en stor rolle i fremtiden. Derfor skal vi sikre, at de innovative løsninger når deres fulde potentiale – til gavn for både beskæftigelse, den enkelte borger og medarbejderne.” 

Grøn innovation i offshorebranchen

I projektet ”Innovationssamarbejder i offshoreklyngen” får Danmarks Energiklynge Energy Cluster Denmark med en ekstra bevilling mulighed for at hjælpe endnu flere virksomheder i gang med innovation inden for grøn energi.

 

Jakob Riis, formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, hilser de grønne innovationsprojekter velkommen:

Grøn vækst er fremtiden, og hvis vi skal bevare den førerposition, danske virksomheder har på flere områder, er et vedvarende fokus på at støtte innovationsprocesser i de små og mellemstore virksomheder afgørende. Derfor bakker vi i bestyrelsen op om projekter, hvor virksomheder inden for den grønne energisektor styrker deres innovationsarbejde.”

Fakta om tillægsbevillingerne:

De fem innovationsprojekter modtager i alt 42,6 mio. kr. Heraf kommer 24,6 mio. kr. fra EU’s Regionalfond og 18 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler.

 • ’Innovationssamarbejder i offshore klyngen’ (Energy Cluster)
  • 5,7 mio. kr. fra EU’s Regionalfond
  • 8,1 mio. kr. i decentrale erhvervsfremmemidler
 • ’Innovationsdistrikt Sjælland’ (Coro Co-lab Roskilde + strategisk samarbejde med Energy Cluster)
  • 5,9 mio. kr. fra EU’s Regionalfond
  • 1,1 mio. kr. i decentrale erhvervsfremmemidler
 • ’Sundhedsteknologisk serviceprogram’ (Life Science Innovation North + Life Science Cluster)
  • 5,5 mio. kr. fra EU’s Regionalfond
  • 6,5 mio. kr. i decentrale erhvervsfremmemidler
 • ’MTIC circular co-creation’ (MED Tech Innovation Consortium + Life Science Cluster)
  • 2,5 mio. kr. fra EU’s Regionalfond
  • 1.3 mio. kr. i decentrale erhvervsfremmemidler
 • ’Future Food & Bioressource innovation’ (FBCD A/S)
  • 5 mio. kr. kr. fra EU’s Regionalfond
  • 1 mio. kr. i decentrale erhvervsfremmemidler

Se tillægsbevillingerne til de fem projekter

Læs mere om projekterne i projektdatabasen

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om de fem innovationsprojekter:

Rikke Thøfner Angel

Email: rikang@erst.dk

Telefon: 35 29 17 89