Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
04.01.2018

21 mio. til undervisningsindsats skal øge antallet af iværksættere

To landsdækkende initiativer ”Undervisning i iværksætteri” og ”Start Up i praksis” har fået tilsagn om i alt 21,3 mio. kr. i medfinansiering fra den nationale pulje af EU-strukturfondsmidler og Erhvervsministeriet. Projekterne skal øge kompetencer inden for entreprenørskab hos studerende og derved bidrage til, at flere bliver motiveret til at starte egen virksomhed.

Læs pressemeddelelsen på Erhvervsministeriets hjemmeside