Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
29.05.2015

200 deltagere blev klogere på Socialfonden

Erhvervsudvikling af socialøkonomiske virksomheder og indslusning af ledige i virksomheder var på dagsorden, da Erhvervsstyrelsen og ca. 200 engagerede gæster mødtes til en konference om de nye muligheder i EU's Socialfond 2014-2020.

Som noget nyt kan Socialfonden medfinansiere forskellige former for erhvervsudviklingsprojekter, som skal sikre øget beskæftigelse for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Gennem uddannelse, såkaldt indslusning og erhvervsfremme inden for det socialøkonomiske område.

Martin Kastoft, kommunikationsmedarbejder i Erhvervsstyrelsen, forklarer:

Europa-Kommissionen har øremærket 20 pct. af Socialfondsmidlerne i 2014-2020 til social inklusion. I Danmark har vi valgt at satse på blandt andet socialøkonomi og såkaldt indslusning af ledige i virksomheder. Det er noget nyt, så derfor er det vigtigt, at potentielle ansøgere kender til mulighederne for at søge, så vi kan få nogle gode ansøgninger ind og dermed brugt midlerne fornuftigt.

Viden, gode råd og historier fra det virkelige liv

Helt konkret vil det med det nye socialfondsprogram være muligt at søge midler til at lave erhvervsudvikling for socialøkonomiske virksomheder fx gennem rådgivning, udvikling af forretningsplaner og lignende.

Derfor havde vi inviteret Lars Jannick Johansen fra Den Sociale Kapitalfond og Thomas Bisballe fra Københavns Erhvervshus, som delte ud af deres erfaringer med at arbejde med udvikling og vækst i socialøkonomiske virksomheder, forklarer Martin Kastoft.

Se oplæg med Lars Jannick Johansen

Se oplæg med Thomas Bisballe

Faglige oplæg og erfaringer

Derudover holdt vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Anders Hoffmann oplæg om rammerne i socialfondsprogrammet, mens de socialøkonomiske virksomheder Telehandelshuset og Living by Heart og de ”almindelige” virksomheder Bevola A/S og Fri BikeShop i Vejle gav deres bud på, hvordan socialfondsmidlerne kan omsættes til øget beskæftigelse og inspiration til kommende projekter.

Se Anders Hoffmanns oplæg om mulighederne i socialfondsprogrammet.

Se indslag med virksomhederne

En eftermiddag i arbejdstøjet

Om eftermiddagen var der arrangeret workshops for deltagerne, som skulle arbejde med konkrete projektideer inden for programmets rammer. Der blev gået til den i de enkelte workshops, hvor der blev vendt både konkrete projektidéer og drøftet samarbejde om projekter.

I pausen mellem de enkelte workshops havde deltagerne mulighed for at drøfte konkrete projektidéer med repræsentanter fra de regionale vækstfora, som udmønter midlerne.

På baggrund af vores workshops, har vi lavet en systematisk afrapportering i en slags idékatalog, som vi nu stiller til rådighed for deltagerne og andre potentielle ansøgere, forklarer Martin Kastoft.


 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at de indsamlede idéer alene er til inspiration. De kan ikke nødvendigvis realiseres med midler fra Socialfonden. Hvis man har en konkret projektidé, så skal den i første omgang drøftes med det regionale vækstforum, hvor midlerne søges og i øvrigt ligge inden for rammerne af socialfondsprogrammet og reglerne for EU-medfinansiering, der gælder for projekter, der gennemføres med midler fra Socialfonden, understreger Martin Kastoft.

Slides fra dagens oplæg og workshops

Slides fra workshops:

Bliv klogere på mulighederne i Socialfonden her

Eller drøft mulighederne med dit regionale vækstfora - find kontaktoplysninger her