Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
04.03.2021

20 mio. kr. fra EU’s Socialfond har skabt fine resultater på integrationsområdet

DRC Dansk Flygtningehjælps EU-støttede og meget roste integrationsprojekt Business Training har udviklet metoder, der nu fortsætter og forankres i syddanske kommuner. Poul Due Jensen Fonden støtter nyt, spændende projekt bygget på Business Training-metoderne.

En succesrig indsats på integrationsområdet i en række danske kommuner fører nu til en varig forankring af de metoder og principper, der har fået over 200 flygtninge og indvandrere ud af ledighed og ind på eller tættere på arbejdsmarkedet.

Gennem fem år – fra 2016 til 2021 – har EU’s Socialfond støttet beskæftigelsesprojektet Business Training med 20 mio. kr., som er gennemført i otte kommuner i Region Syddanmark og Region Hovedstaden. Metoderne, der er udviklet i projektet, har vist sig så effektive til at få flygtninge og indvandrere i arbejde, at de nu videreføres i flere af de deltagende kommuner.

Metoderne fra Business Training kombineret med IPS (Individuel Placement and Support) anvendes også i et nyt millionprojekt finansieret af Poul Due Jensens Fond. I dette projekt arbejdes der udover det metodiske også med udviklingen af en eller flere sociale investeringsmodeller, der populært sagt skal vise kommuner, investorer og fonde, hvor meget de kan spare ved at bruge Business Training-metoderne i job- og integrationsindsatsen.

Gode resultater og stor opmærksomhed

Business Training-projektet er netop afsluttet i Kolding, Vejen, Haderslev og Odense Kommuner med tårnhøje karakterer i eksterne evalueringer, mens hovedstadsprojektet fortsætter indtil 30. juni 2021. Og samlet set leverer projektet fornemme resultater: 215 af 256 borgere, der har deltaget i projektet, er enten kommet i arbejde eller tættere på arbejdsmarkedet.

Projektet har vakt både national og international opmærksomhed. Blandt andet blev Business Training præsenteret på KL’s temadag om udsatte flygtninge og beskæftigelse i 2019 og nævnt som en ud af ni af de mest lovende integrationsindsatser i Nordisk Ministerråds rapport fra 2018.

Else-Marie Ringgaard, projekt- og udviklingschef i DRC Dansk Flygtningehjælp, siger:

Støtten og kravene fra EU’s Socialfond har skabt fundamentet for den indsats, som nu ruller videre. I EU-projekter skal man have godt styr på sin dokumentation, og det blev i den sidste ende et plus for os, fordi vi var godt forberedte til den nye partnerskabsindsats med Poul Due Jensen fonden samt Herning og Viborg Kommuner.”

Tre af de fire kommuner, som deltog i det syddanske projekt, arbejder nu videre med hovedelementerne i Business Training: ”Place and train”-praktikforløb, undervisning i grupper, mentorstøtte og individuelle samtaler samt supportstøtte til virksomheder.

Kommuner kører indsatsen videre

Kolding Kommune kører videre med et nyt projekt, hvor der er særligt fokus på at implementere de udviklede metoder. Projektet er støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Målgruppen er 20 job- og aktivitetsparate indvandrerkvinder over 30 år fra to udfordrede boligområder i Kolding, som netop nu ved at afslutte et 26 uger langt pilotprojekt. Kommunen har haft medarbejdere og ledere til ”oplæring” i Business Training, og metoderne skal fremover indgå i Kolding Kommunes løbende jobindsats.

Bethina Danielsen, job- og integrationschef i Kolding Kommune:

Vi ved, at Business Training-metoden virker på denne målgruppe, fordi omdrejningspunktet er en virksomhedsrettet indsats. Udgangspunktet er et ugentligt program på 37 timer, fordi det for ledige med indvandrerbaggrund, der skal være en del af arbejdsmarkedet, er vigtigt at få en hverdag, der er så tæt som muligt på et almindeligt arbejdsliv. Og vi taler om de erfaringer, man får ved at begynde at arbejde: Fx at det få ondt i ryggen ikke betyder, at man er syg, men at man har brugt kroppen.”

Frem til december gik det godt i projektet, som på det tidspunkt blandt andet havde otte kvinder i virksomhedspraktik. Men COVID-19-nedlukningen og forbuddet mod at etablere praktik- og løntilskudsforløb har været en streg i regningen, siger Bethina Danielsen:

Vi havde haft seks af kvinderne i praktik, der kunne føre til et job, og de resterende 14 i aktivitet, men nedlukningen har gjort det meget svært, fordi det er så meget nemmere at søge et job, når man er i praktik på en virksomhed.”

I Haderslev Kommune kører Business Training også videre - nu finansieret af kommunen, og også i Vejen Kommune er Business Trainings metoder implementeret i den kommunale integrationsindsats.

Udvikling af Business Training i nyt projekt

Samtidig har DRC Dansk Flygtningehjælp i partnerskab med Herning og Viborg Kommuner og Poul Due Jensen Fonden åbnet en ny indsats for 60 borgere med ikke-vestlig baggrund og lang ledighed bag sig. Indsatsen bygger også her på Business Training-metoderne kombineret med metoden Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS). Det ventes, at halvdelen af deltagerne bliver helt eller delvist selvforsørgende i løbet af projektperioden.

Projektet varer i to år og er finansieret med ca. 7 mio. kr. af Poul Due Jensen Fonden, der parallelt med integrationsindsatsen vil udvikle en eller flere betalingsmodeller, så investorer og fonde kan se værdien af sociale investeringer.

Fondsdirektør Kim Nøhr Skibsted forklarer baggrunden for udviklingsarbejdet:

Debatten om integration fokuserer ofte på problemer, og i offentligheden og politiske kredse bliver integrationen derfor dømt som en fiasko. Derfor vil vi gerne hjælpe kommunerne med en model, der viser, hvad de egentlig sparer ved at få udsatte borgere i arbejde, frem for at de sidder i passiv forsørgelse. Vi vil gerne inspirere kommunerne, men også vise Folketinget og borgerne, at integration virker.”

Han tilføjer, at Grundfos-koncernen har arbejdet med inklusion i 60 år og måske kan inspirere kommunerne: ”Vi skal ikke hjælpe kommunerne med deres kerneopgaver, men håber, at vi med dette bidrag kan give kommunerne lidt luft, så de får frigjort midler til at lave mere borgernær integration. Og vi er spændte på at se, hvordan modellen vil blive anvendt, for kommunerne er jo vidt forskellige, selvom alle arbejder med integration.”

 

Kim Nøhr Skibsted, fondsdirektør i Poul Due Jensen Fonden. Foto: Poul Due Jensen Fonden

FAKTA Om ”Business Training – Social inklusion af flygtninge”

Projektet inkluderer socialt udsatte og traumatiserede flygtninge på arbejdsmarkedet og hjælper virksomhederne med opgaven. Kernen i projektet er kombinationen af et ”Place and Train”-forløb, mentoring og supportservice for virksomhederne, som ikke tidligere er anvendt over for målgruppen i den kommunale beskæftigelsesindsats.

EU’s Socialfond har støttet projektet med 13,3 mio. kr. til en indsats i Syddanmark og 7,3 mio. kr. til en indsats i fire kommuner i Region Hovedstaden. Det jyske projekt begyndte i april 2016 og sluttede i december 2020. Projektet i Region Hovedstaden begyndte i oktober 2018 og afsluttes medio 2021. DRC Integration i Dansk Flygtningehjælp er operatør på begge projekter.

Læs om Business Trainings syddanske indsats i Erhvervsstyrelsens projektdatabase – og om indsatsen i Region Hovedstaden her

FAKTA Om EU’s Socialfond

I perioden 2014-2020 investerer EU's Socialfond, Regionalfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Socialfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet iværksætteri, uddannelse og social inklusion. Vi skal have flere nye virksomheder og en dygtigere arbejdsstyrke. Det er afgørende forudsætninger for at øget produktivitet, konkurrenceevne og vækst.

Derfor medfinansierer EU's Socialfond projekter, der skal:

  • Øge iværksætteraktiviteten og sørge for vækstrettet kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder
  • Fremme social inklusion – via særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og socialøkonomiske virksomheder
  • Styrke erhvervsuddannelserne, erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser