Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
04.10.2021

17,8 mio. kr. på vej til tiltrækning og udvikling af kompetent arbejdskraft

Med i alt 17,8 mio. kr. bakker Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu op om tre succesfulde socialfondsprojekter, der arbejder med tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, kompetenceudvikling og inklusion af sårbare unge.

Talent til Danmark

Projektet ”Talent til Danmark” arbejder for at give virksomheder i hele Danmark adgang til højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Målet er at sikre virksomhedernes vækst og internationale konkurrenceevne. Projektet bygger på fire aktiviteter:

  • Digitale tiltrækningsforløb
  • Introduktionsforløb til udenlandske medarbejdere
  • Information og introduktionsforløb for danske virksomheder
  • Fastholdelse af internationale studerende

Copenhagen Capacity, der driver projektet, får en tillægsbevilling på 8,36 mio. kr., heraf 5,57 mio. kr. fra EU’s Socialfond og knap 2,8 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler. Midlerne skal gå til en ekstra aktivitet, som fokuserer på tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af internationale faglærte. 

Find mere information på projektets hjemmeside

Læs beskrivelsen af projektet i projektdatabasen

Se fakta om tillægsbevillingen til ”Talent til Danmark”

SMART Greater Copenhagen – Digitalt kompetenceløft i små og mellemstore virksomheder

Projektet ”SMART Greater Copenhagen – Digitalt kompetenceløft i små og mellemstore virksomheder” skal løfte SMV’ers digitale kompetencer i Region Hovedstaden. Målet er at styrke SMV’ernes konkurrenceposition på det danske og globale marked gennem forbedrede digitale kompetencer. 

Danmarks Tekniske Universitet, der driver projektet, får en tillægsbevilling på 4,28 mio. kr. til at øge antallet af deltagere fra 250 til 400. Heraf vil 85 pct. opnå et forøget kompetenceniveau, som de kan anvende i virksomhedens drift. Knap 3,3 mio. kr. af midlerne kommer fra EU’s Socialfond, mens resten kommer fra de decentrale erhvervsfremmemidler.

Find mere information på projektets hjemmeside

Læs beskrivelsen af projektet i projektdatabasen

Se fakta om tillægsbevillingen til ”SMART Greater Copenhagen – Digitalt kompetenceløft i små og mellemstore virksomheder”

Alle unge med imidt

Projektet ”Alle unge med imidt” hjælper sårbare unge i Region Midtjylland med at påbegynde eller forblive på en ungdomsuddannelse. Gennem opkvalificering får de unge bedre muligheder for at blive en del af arbejdsmarkedet, og samtidig bidrager de til, at udbuddet af arbejdskraft i regionen stiger.

Med tillægsbevillingen på 5,2 mio. kr., hvoraf den ene halvdel kommer fra EU’s Socialfond og den anden halvdel fra de decentrale erhvervsfremmemidler, vil projektet udvide deltagerantallet med 66 unge. Projektet forventer, at de ekstra midler vil få yderligere 50 deltagere i gang med uddannelse, mens yderligere 30 deltagere opnår formelle kompetencer umiddelbart efter deltagelsen i projektet. 

Projektet drives af Projekter iMidt.  

Find mere information på projektets hjemmeside

Læs beskrivelsen af projektet i projektdatabasen

Se fakta om tillægsbevillingen til ”Alle unge med i midt”