Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
05.02.2021

12 mio. kr. til Sydjylland og Fyn: Fleksjobbere kan være nøglen til at løse rekrutteringsproblem

Borgere på kanten af arbejdsmarkedet kan være løsningen på mange virksomheders mangel på arbejdskraft i Sydjylland og på Fyn. Derfor giver Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu ca. 12 mio. kr. til to projekter, som skal sætte mere fart på ansættelse og fastholdelse i fleksjob.

Udsatte ledige på kanten af arbejdsmarkedet har haft svært ved at komme i fleksjob under COVID-19, og borgere, der allerede er i fleksjob, har fået sværere ved at fastholde jobbet. Samtidig kan en række brancher og virksomheder ikke skaffe arbejdskraft nok.

Dette paradoks tager Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu fat på med støtte til to projekter i Sydjylland og på Fyn, der arbejder med social inklusion.

De to projekter støttes med i alt ca. 12 mio. kr. fra en samlet pulje på 47,7 mio. kr., der er finansieret af EU’s Socialfond og de decentrale erhvervsfremmemidler. Bestyrelsen har som noget nyt givet projekter, der arbejder med social inklusion, mulighed for at fokusere på at fastholde udsatte borgere, der allerede har været igennem et indslusningsforløb og under COVID-19-krisen er blevet særligt udsatte for ledighed.

Succesprojekt udvides

Bestyrelsen har besluttet at give en ekstrabevilling på 6 mio. kr. til projektet ”VirksomhedsPorten - Porten til Arbejdsmarkedet i Region Syddanmark”, som siden 2015 har haft stor succes med at flytte udsatte borgere fra kanten af arbejdsmarkedet ind i faste fleksjobstillinger.

Kim Tværgaard Larsen, udviklingschef ved uddannelsesinstitutionen Tietgen i Odense, som står i spidsen for partnerskabet bag VirksomhedsPorten, fortæller:

Vi tager ud i virksomhederne, og vi hjælper med at opkvalificere til etablering og fastholdelse af fleksjobs til behov, som virksomhederne sjældent på forhånd kan se for sig. Det virker, og tre ud af fire borgere, som er gennem et forløb i projektet, kommer i fleksjob."

Den nye indsats skal i løbet af 2021 og 2022 nå ud til 240 borgere i Svendborg, Odense og Ikast-Brande kommuner.

Målet er, at 200 af de 240 deltagere er i ordinære jobs om to år, mens 40 er i gang med jobsøgning. Projektet har særligt fokus mod borgere, som gennem VirksomhedsPorten allerede er i fleksjob, men er særligt udsatte på grund af nedgangstider og ændrede arbejdsvilkår som følge af COVID-19-pandemien.

I Esbjerg Kommune støtter bestyrelsen med 5,5 mio. kr. projektet ”Rekruttering og vækst gennem inklusion af borgere fra kanten”, som skal tage livtag med kommunens dobbelte udfordring: At flere og flere udsatte borgere befinder sig uden for arbejdsmarkedet, mens fx bygge- og anlægsbranchen ikke kan få arbejdskraft nok. I projektet skal 45 virksomheder være rammen om opkvalificerende indslusningsforløb for omkring 100 borgere. Målet er, at ca. 45 borgere kommer i arbejde.

Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester i Middelfart Kommune og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, er imponeret over projekterne:

Projekterne viser virksomhederne, at fleksjobbere kan være svaret på deres problemer med at rekruttere arbejdskraft og endda ligefrem løse lokale flaskehalsproblemer. Og så er jeg meget glad for de særlige fastholdelsesforløb, som sætter ind mod de udfordringer, som COVID-19-pandemien har skabt for fleksjobberne.”

Fakta om bestyrelsens inklusionsindsats

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse lancerede den 28. maj 2020 puljen ”På kanten af arbejdsmarkedet – Flere i job” med i alt 47,8 mio. kr., heraf 31,8 mio. kr. fra EU’s Socialfond og 16 mio. kr. fra decentrale erhvervsfremmemidler. Puljen var målrettet en indsats for indslusning- og fastholdelsesforløb til arbejdsmarkedet samt socialøkonomiske virksomheder.

Bestyrelsen modtog 22 ansøgninger til puljen og besluttede på sit møde den 3. februar 2021 at give tilsagn om en samlet støtte på ca. 47,7 mio. kr. til følgende 8 projekter (ansøger i parentes):

  • Virksomhedsøvebaner - på vej i fleksjob (Aarhus kommune, Center for Fleksjob og Særlige Virksomhedsindsatser) – ca. 4 mio. kr.
  • Jobsporet (Jobcenter Ikast-Brande) – ca. 2,9 mio. kr.
  • Rummelig Genstart (Projekter iMidt) – ca. 10 mio. kr.
  • VirksomhedsPorten - Porten til Arbejdsmarkedet i Region Syddanmark (Tietgenskolen) – ca. 6 mio. kr.
  • Rekruttering og vækst gennem inklusion af borgere fra kanten (Jobcenter - Jobservice Uddannelseshuset (Esbjerg Kommune) – ca. 5,5 mio. kr.
  • Plads til Flere (Kalundborg Kommune, Jobcenter Kalundborg) – ca. 3,2 mio. kr.
  • Varig tilknytning til arbejdsmarkedet (Coro Co-Lab Roskilde) – ca. 7,7 mio. kr.
  • JobStyrke i Nord (CABI, Center for Aktiv Beskæftigelses Indsats) – ca. 8,2 mio. kr.

Læs mere om de støttede projekter på Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses hjemmeside

Kontakt

Hvis du ønsker at vide mere om de støttede projekter og indsatsen ”På kanten af arbejdsmarkedet – flere i job”, kan du kontakte sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse:

Kommunikationskonsulent Rikke Thøfner Angel, 35 29 17 89 og rikang@erst.dk