Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
22.01.2018

12 mio. kr. fra Regionalfonden til bæredygtig, grøn byudvikling i Odense

I fremtiden skal regnvandet i Odense håndteres, så det bidrager til bæredygtig byudvikling. Det vil man bl.a. gøre ved at håndtere regnvandet lokalt, så det bidrager til grønne løsninger og energibesparelser. Samtidig vil kommunen skabe forretningsmuligheder for virksomheder, der tilbyder cirkulære løsninger med fokus på affaldshåndtering. Odense Kommune har netop fået tilsagn om i alt 12 mio. kr. til bæredygtig, grøn byudvikling fra EU’s Regionalfond.

Stigende nedbørsmængder og forventningen om, at 80 pct. af EU’s befolkning bor i byer eller bynære områder i 2020, stiller store krav til fremtidens byer, særligt hvad angår energieffektivitet og håndtering af regnvand og affald. Men udviklingen åbner samtidig også for nye forretningspotentialer for virksomheder, der kan bidrage med nye, grønne teknologier og løsninger.

Odense Kommune har netop fået tilsagn om i alt 12 mio. kr. i EU-medfinansiering til to projekter, der begge skal bidrage til, at byen udvikler sig i en grøn og bæredygtig retning samtidig med, at der skabes nye erhvervsmuligheder for innovative, grønne virksomheder.

Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen, Sigmund Lubanski:

Med Regionalfondens investering i Odense Kommune får vi udviklet og afprøvet nye teknologier, der kan bidrage til bæredygtig, grøn byudvikling og samtidig skabe vækst og nye arbejdspladser i danske virksomheder.

Vision om at være Danmarks grønneste storby

Odense Kommune arbejder allerede med bæredygtig byudvikling på flere niveauer. Som led i arbejdet har kommunen lavet en helhedsorienteret strategi, der blandt andet indeholder visionen om at være Danmarks grønneste storby, og som i øvrigt udstikker rammerne for den fremtidige byudvikling. Den økonomiske håndsrækning fra EU’s Regionalfond skal bruges til at iværksætte specifikke dele af strategien, mens kommunen selv finansierer øvrige initiativer.

Det er utrolig positivt, at Odense får mulighed for at styrke indsatsen på dette område. Vi vil gerne gå forrest, for ingen kan være i tvivl om, at vi får brug for god og effektiv klimatilpasning i fremtiden – en fremtid som meget vel kan ligge lige om hjørnet. Borgernes hverdag skal ikke være fyldt med bekymringer om virkningerne af voldsomme skybrud eller lignende, så vi skal tænke i løsninger, som kan bruges i udviklingen af fremtidens Odense samt andre byer i Danmark, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

I samarbejde med VandCenter Syd vil Odense Kommune teste nye teknologier med fokus på såkaldt Smart City-udvikling som en del af regnvandsindsatsen.

Der vil fx blive oprettet et virtuelt Klima-Tech-Lab, der skal bistå i udviklingen af smarte løsninger, og samtidig vil kommunen afholde en række dialogbaserede borgermøder for at sikre involvering af byens borgere. Også uddannelsesinstitutioner vil blive inddraget for at sikre den nyeste viden og forskning på området. Derudover vil kommunen i samarbejde med Odense Renovation fokusere på at skabe vækstmuligheder og udviklingsrum for lokale SMV’er, der ønsker at udvikle produkter og ydelser, som understøtter cirkulær affaldshåndtering.

Odense Renovation A/S ønsker sammen med Odense Kommune at gå forrest, når det gælder indførelse af den cirkulære økonomi. Derfor inviterer vi bl.a. de lokale iværksættere og store og små virksomheder i Odense til sparring, videndeling og afprøvning af nye produkter og ydelser inden for affalds- og ressourceområdet. Vi er overbeviste om, at der er masser af gode idéer her i byen, der understøtter cirkulær økonomi inden for innovative affaldsløsninger, udtaler bestyrelsesformand for Odense Renovation A/S, Mads Søndergaard Thomsen.

De nye, grønne initiativer i Odense Kommune bliver igangsat i løbet af foråret 2018.

 

Fakta om EU’s strukturfonde – Regional- og Socialfonden

  • I perioden 2014-2020 investerer EU’s Regionalfond, Socialfond og danske partnere årligt 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.
  • Regionalfondsprogrammets formål i Danmark er at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse ved at forbedre vækstvilkårene inden for innovation, iværksætteri og anvendelsen af ny teknologi.
  • I perioden 2014-2020 er der afsat ca. 72 mio. kr. fra Regionalfonden til investeringer i bæredygtig, grøn byudvikling i Danmark. Samlet set er status, at ca. 53 mio. kr. i EU-medfinansiering er øremærket til konkrete byprojekter, inkl. projekterne i Odense Kommune. Dermed er det endnu muligt for kommuner med byer med mere end 30.000 indbyggere at søge om EU-medfinansiering til bæredygtig, grøn byudvikling. Erhvervsstyrelsen forventer at åbne for ansøgninger primo 2018.
  • I Danmark er det Erhvervsstyrelsen, der træffer afgørelse om tildeling af midler fra Socialfonden og Regionalfonden.

Kontakter

Odense Kommune:
Jane Jegind, by- og kulturrådmand (V), telefon 20 91 10 31
Carsten Emil Jespersen, programleder, caej@odense.dk, telefon 65 51 24 65

Odense Renovation:
Projektleder Simon Bruun kan svare på spørgsmål vedrørende affaldsløsninger og cirkulær økonomi, sib@odenserenovation.dk, telefon 24 49 79 82 

Erhvervsstyrelsen:

Kommunikationsmedarbejder Rikke Angel, rikang@erst.dk, telefon 35 29 17 89