Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
13.01.2012

1100 nordjyske virksomheder får hjælp til eksport

Nordjyske små og mellemstore virksomheder får nu mulighed for at finpudse de interkulturelle kompetencer og opnå øget vækst. Projektet "Global" modtager efter indstilling fra Vækstforum Nordjylland 55 mio. kr. fra EU's Regional- og Socialfond til at hjælpe virksomhederne med at sælge deres produkter i udlandet.

Op til 1100 virksomheder får nu en håndsrækning til at blive bedre til at producere og sælge flere varer til resten af verden og dermed være med til også i fremtiden at sikre, at der kommer nye arbejdspladser i Nordjylland. Virksomhederne får med GLOBAL mulighed for at finpudse de internationale kompetencer i virksomhederne og få adgang til nye markeder.

Væksthus Nordjylland, projektleder Henrik Thingholm Kristoffersen:

Globalisering er en forudsætning for vækst for en meget stor del af de nordjyske virksomheder. Med Global tilbyder vi med udgangspunkt i virksomhedernes egne behov at opkvalificere dem, så de med større succes kan markedsføre og sælge varer og ydelser over hele verden og eller indgå strategiske samarbejdsaftaler på globalt plan.

GLOBAL tager udgangspunkt i de udfordringer som små og mellemstore virksomheder står overfor, når de ønsker at sælge deres varer i andre lande. Virksomheder kan ved at deltage i programmet få hjælp til at arbejde med deres internationale berøringsflade og dermed opnå øget vækst.

I GLOBAL er der ni forskellige fokusområder - fra virksomhedsrådgivning over forskningssamarbejde til intensive kompetencemoduler.

Med projektet bliver det blandt andet muligt at få hjælp til at trænge ind på fjerne og komplicerede markeder, få en chef til leje i en periode eller måske at få gode råd til at finde de rigtige internationale aktører til bestyrelsen eller direktionen. GLOBAL er for små og mellemstore virksomheder med vækst og globaliseringspotentiale i stort set alle brancher.

Bag GLOBAL står Væksthus Nordjylland, Aalborg Universitet, NordDanmarks EU-kontor og regionens 11 erhvervskontorer. Programmet er støttet med 55 millioner kroner fra EU's Strukturfonde og regionale udviklingsmidler bevilget af Vækstforum Nordjylland.

Kontakt:

Væksthus Nordjylland, projektleder Henrik Thingholm Kristofferson tlf. 4054 8407
Erhvervsstyrelsen, Katrine Solvang, tlf. 3546 6411.

Fakta om EU's strukturfonde - Regional- og Socialfonden

Danmark modtager i perioden 2007-2013 3,5 milliard kr. fra EU's strukturfonde. Halvdelen af midlerne kommer fra Socialfonden og halvdelen fra Regionalfonden.

Programmernes formål er at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse ved at forbedre vækstvilkårene og skaffe danske virksomheder adgang til kvalificeret arbejdskraft inden for områderne iværksætteri, uddannelse, innovation og anvendelse af ny teknologi.

Læs mere om:

EU's Social- og Regionalfond på www.regionalt.dk